Najpiekniejsze miejsce

Warte zwiedzania i poznania dot. miejscowości Oderwitz

Na nizinie góry „Spitzberg” z 511 m (tak zwana góra domowa miejscowości Oderwitz) położony jest tor saneczkowy. Dzieki wspaniałemu położeniu w tym przyślicznym krajobrazie oraz ze swymi miłośnie odnawianymi domami przysłupowymi miejscowość Oderwitz należy do najpiękniejszych wsi w Górnych Lużycach. Dodatkowo Oderwitz jest jedyną miejsowością w całych Niemczech, w której znajduję się 3 odrestaurowane młyny.

Młyn „Birkmühle” Oderwitz

Młyn „Birkmühle” Oderwitz
• Wybudowano w roku 1810 w miejscowości Burkersdorf i przeniesiono w roku 1945
do Oderwitz
• w roku 1995 wiatrak został przestawiony na napęd elektryczny
• ulubiony cel do szczególnych okazji (młynowy urząd stanu cywilnego)

Młyn „Berndt”

Młyn „Berndt”
• najstarszy młyn, wybudowany w roku 1787
• był w użyciu do roku 1963, pracuje z napędem elektrycznym

Młyn „Neumann”

Młyn „Neumann”
• wybudowany w roku 1850 w czeskim „Ultersdorf” i przeniesiony w roku 1867 do
Oderwitz
• jest najmłodszym młynem w Oderwitz
• napęd przy pomocy wiatru, był w użyciu tylko do r. 1956

Młyn „Berthold”

Młyn „Berthold” (dawny młyn wodny)
• dawny młyn wodny
• produkuje jeszcze dzisiaj (elektrycznie)

Studio meteorologiczne „Wetterkabinett”

Studio meteorologiczne „Wetterkabinett”
• otworzone w roku 2000 przez Jörg Kachelmann, od tego czasu Górne Łużyce znajdują się na wszystkich mapach synoptycznych oraz w wielu kanałach telewizyjnych
• w tym samym budynku powstał jako objekt następczy gabinet pogodowy
• gabinet pogodowy jest udostępniony dla społeczeństwa
• w pomieszczeniu wykładowym oferowane są wykłady dot. pogody oraz klimatu dla
wszystkich grup wiekowych