Přepravní podmínky
v bobovém parku

Abychom zabránili nepříjemným situacím, přečtěte si prosím naše přepravní podmínky. Bezpečnost je ve Vašich rukou.

Koupí jízdenky uznává neodvolatelně každý uživatel tyto podmínky.

 • Cestující použil zařízení bobové dráhy na vlastní riziko ve vhodném oděvu a bez vlivu alkoholu.
 • Brzdovou pákou si rychlost zvolte tak, abyste sebe ani ostatní neohrozil. Dodržujte minimální odstup 15m od osoby jedoucí vpředu. Vyjíždějící ručí za následky.
 • V případě mokra a náledí: pozor - prodloužená brzdná dráha - příčné kývání saní.
 • Ruce na brzdové páce, nohy ponechte pouze v saních.
 • Nedržte se saní, nedotýkejte se dráhy.
 • Horní část těla mějte stále ve směru jízdy - neotáčejte se.
 • Nejezděte příliš pomalu, v žádném případě nezastavujte.
 • Děti do 8 let mohou dráhu použít pouze se starší osobou (nad 8 let). Děti sedí vpředu.
 • Na konci dráhy bezpodmínečně najeďte na brzdící pás, před budovou slezte ze saní.
 • Uposlechněte pokynů personálu (pomocná policie podle § 23 B.O.S./úřad a org. se zabezp. úkoly/ ). Personálu je nařízeno v případě nedodržování přepravních podmínek používání dráhy zakázat.
 • Zákaz vstupu do uzavřených prostor a bobové dráhy
 • Zákaz poškozování prostor, vybavení provozovny a vozíků
 • Zákaz vytváření překážek a jiných zábran, které by mohly ovlivnit bezpečnost bobové dráhy

Pokud se někdo zraní, nemá žádné nároky vůči provozovateli bobové dráhy. Nároky lze uplatňovat pouze u osoby, která nehodu způsobila.

 • Díky našemu fotosystému si hosté mohou prohlédnout vlastní fotografie, případně si je u nás zakoupit.
 • Každá fotografie je opatřena aktuálním datem, hodinou a rychlostí jízdy.